Nieuwe Groen-voorzitster Meyrem Almaci wil hoofden en harten veroveren voor een groene én sociale toekomst Meyrem Almaci bedankt de leden voor het vertrouwen: “Groen heeft een gouden toekomst. Vandaag hebben we ons 8000ste lid in de bloemetjes gezet, nooit eerder hadden we zoveel leden. We hebben drie verkiezingen op rij gewonnen en meer mensen dan ooit overwegen om op Groen te stemmen. Samen met jullie wil ik de volgende stap zetten en de hoofden en harten veroveren voor een groene én sociale toekomst.”Almaci had het in haar aanvaardingsspeech ook over het huidige beleid. “Voor de burger stopt het slechte nieuws niet. De rechtse regeringen van N-VA, Open VLD en CD&V brengen alleen maar onheilsberichten en stijgende facturen voor de burgers. Van water tot elektriciteit, bustickets en school, crèche en deeltijds werk.”Meyrem Almaci sprak ook een boodschap uit van hoop en perspectief: “Ja, het kan wel degelijk anders. De keuzes van de regering zijn bewust en ideologisch. Ze zijn geen toeval. Groen zet daar een duidelijk alternatief tegenover. Via een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Gezondheid op de job en waar je woont moet hoger op de politieke agenda. We mogen geen budgettaire en geen ecologische schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.”Met de voorzittersverkiezing sloot Groen haar tweedaags Fastforwardcongres af waarbij ook de statuten werden vernieuwd. Partijbestuur en politieke raad werden versterkt, het lokale niveau verder uitgebouwd, de inspraak van de leden werd vergroot met een jaarlijkse ledenbevraging en op alle niveaus werd genderevenwicht ingevoerd. Daarnaast werd er ook een nieuw partijbestuur en afgevaardigden in de Europese groene partij verkozen.

Groen is niet te spreken over de keuze van de Middenvijver voor het organiseren van Laundry Day en Summerfestival. 
“Wij zeggen NEEN aan grote festivals van meer dan 60.000 deelnemers op de terreinen van de Middenvijver.”, aldus Meyrem Almaci, fractieleidster voor Groen in de Antwerpse gemeenteraad.
 
Overmoedig en slecht bestuur

In ons land heeft de rijkste 10 procent van de huishoudens 250 keer meer vermogen dan de armste 10 procent, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

Afgelopen week raakte bekend dat het Arbeidshof OCMW-Antwerpen heeft veroordeeld omwille van het tijdelijk schorsen van het leefloon van een man die twee keer onwettig afwezig was op een cursus Nederlands.

Het becijferde O₂-plan gaat met een begroting van 26 miljard (opbrengsten en investeringen) veel ruimer dan dat van de traditionele partijen. Van Besien: “Wij willen meer open kaart spelen over het totaalplaatje én we zijn ambitieuzer. Andere partijen hebben een budgettaire oefening gemaakt. Wij hebben een maatschappelijke oefening gemaakt, die budgettair klopt.

De foorkramers van de Sinksenfoor hielden vandaag actie in Antwerpen. De foorkramers blokkeerden met hun kermiswagens een deel van de Singel en andere delen van de stad, uit protest tegen de beslissing van het Stadsbestuur om de Sinksenfoor voor 3 jaar op de site Spoor Oost te laten doorgaan. Later ontaarde de actie in ernstige schermutselingen met de politie.

De regering Di Rupo I maakt een soep van het verloningsbeleid bij overheidsinstellingen. De norm van 290.000 euro wordt in de praktijk bijna elke keer omzeild.