Vlaming vraagt meer correcte bijdrage van de grootste vermogens Uit een onderzoek van iVOX in opdracht van Groen blijkt dat er een enorme kloof gaapt tussen wat de Vlaming denkt over de verdeling van vermogens en de werkelijkheid. Bovendien blijkt dat de Vlaming voorstander is van een veel correctere bijdrage van de grootste vermogens. Voor Groen is dit een bevestiging van de vraag naar eerlijkere belastingen. Kamerlid Meyrem Almaci: “Een grondige fiscale verschuiving is wel degelijk gewild door de Vlaming en noodzakelijk. We willen een verschuiving van de belastingen, weg van de middenklasse. Van de vermogens van meer dan 1 miljoen euro vragen we een eerlijke bijdrage.”  Uit het onderzoek, dat werd afgenomen bij meer dan 1000 Vlamingen blijkt dat de armste mensen rijker worden ingeschat dan ze zijn: er wordt ingeschat dat de armste 20% 7,7% van de totale vermogens bezit, terwijl dit in werkelijkheid amper 0,17% is.  Het vermogen van de 20% rijksten wordt dan weer te laag ingeschat, namelijk 40,6%, terwijl dit in werkelijkheid boven de 60% ligt. Uit het onderzoek blijkt ook dat de Vlaming een eerlijkere bijdrage van de grote vermogens wil. “Ons land bengelt op internationaal vlak helemaal achteraan wat betreft belastingdruk op vermogens. De lasten op de lonen voor de gewone burger moeten naar omlaag, terwijl de bijdrage van de vermogens boven 1 miljoen euro moet stijgen. Onze voorstellen verschuiven op die manier tegen 2019 de balans van slechts 9,4 procent inkomsten uit grote vermogens naar zo'n 13,5 procent,” zegt AlmaciVerder blijkt dat de huidige inkomsten van de overheid uit belastingen op vennootschapswinst en vermogen overschat worden. Deze worden geschat op respectievelijk 18,1 en 17,4 procent van de totaalopbrengst. In werkelijkheid gaat het om amper 6,9 en 9,4 procent van het bruto binnenlands product. Ook in deze cijfers ziet Groen een uitgesproken wens van de Vlaming waaraan het fiscale plannen van Groen tegemoet komen. “Onze voorstellen verschuiven die balans tegen 2019 van 58,6 naar 55,5 procent lasten uit arbeid en van 9,4 naar 13,5 procent uit vermogen," zegt Almaci.De vermogensrendementsheffing van Groen past in een bredere hervorming van het belastingsysteem. “Wij willen een verschuiving van belastingen op arbeid naar grote vermogens en vervuiling bewerkstelligen. Op deze manier geven we meer ademruimte  aan de gewone inkomens, die vaak ook beperkte vermogens hebben. Door deze verschuiving wordt arbeid een stuk goedkoper zonder dat werknemers aan koopkracht inboeten. Bovendien schaffen we bestaande belastingen af: de roerende en onroerende voorheffing, de schenkingsrechten, de erfenis- en de registratierechten gaan bij ons de prullenmand in”, legt Almaci over de fiscale plannen van Groen uit. Groen mikt op 7,5 miljard euro uit de vermogensrendementsheffing. Die zullen zuurstof geven om de belasting op werk te verlagen en de wachtlijsten voor kinderopvang en de zorg geleidelijk aan weg te werken,” besluit Almaci.Een verslag van het onderzoek kan je hier downloaden.
Oosterweeltracé niet verenigbaar met overkapping Ring Een groep gerenommeerde artsen waarschuwt de Vlaamse minister-president Kris Peeters dat een volledige overkapping van de Antwerpse ring van levensbelang is. De artsen spreken zo hun steun uit voor Ringland, een project dat de overkapping van de ring wil. “Groen voelt zich daarmee gesterkt in haar vraag om de ring prioritair te overkappen." Groen vraagt nu dat ook CD&V, sp.a en N-VA, die allen zeggen dat ze wel wat zien in Ringland, zich klaar en duidelijk uitspreken over hun plannen. In tegenstelling tot wat ze laten uitschijnen zijn het Oosterweeltracé en een overkapping niet verenigbaar. Als het hen menens is om de ring te overkappen, moeten ze hun Valentijnsakkoord naar de prullenmand verwijzen.Na de actiecomités en Groen tonen nu ook CD&V en N-VA zich in meer of mindere mate voorstander van de overkapping van de ring. De Vlaamse regering van Kris Peeters (CD&V) en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) bleven blind voor de directe impact op de gezondheid van meer dan 17.000 Antwerpenaren die in de nabije omgeving van de ring wonen. Dat ze zich nu plots uitspreken voor de overkapping van de ring en blijven vasthouden aan het Oosterweeltracé is een enorme spreidstand. Groen in de regering is de enige garantie dat de overkapping er effectief komt. We hopen dan ook dat de mensen op 25 mei het project van Groen steunen: een overkapping van de Antwerpse ring, met inspraak van de AntwerpenaarGroen wil ook op korte termijn oplossingen voor het mobiliteitsprobleem in en rond Antwerpen. “Vrachtwagens in de spits worden zo snel mogelijk verplicht om gebruik te maken van de tolvrije Liefkenshoektunnel. Overdag moet de snelheid op de ring naar 70 km/u. Ten slotte willen we de komende jaren meer en sneller investeren in openbaar vervoer en fietswegen. Zodat Antwerpen bereikbaarder en gezonder wordt voor iedereen.

Groen is niet te spreken over de keuze van de Middenvijver voor het organiseren van Laundry Day en Summerfestival. 
“Wij zeggen NEEN aan grote festivals van meer dan 60.000 deelnemers op de terreinen van de Middenvijver.”, aldus Meyrem Almaci, fractieleidster voor Groen in de Antwerpse gemeenteraad.
 
Overmoedig en slecht bestuur

In ons land heeft de rijkste 10 procent van de huishoudens 250 keer meer vermogen dan de armste 10 procent, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

Afgelopen week raakte bekend dat het Arbeidshof OCMW-Antwerpen heeft veroordeeld omwille van het tijdelijk schorsen van het leefloon van een man die twee keer onwettig afwezig was op een cursus Nederlands.

Het becijferde O₂-plan gaat met een begroting van 26 miljard (opbrengsten en investeringen) veel ruimer dan dat van de traditionele partijen. Van Besien: “Wij willen meer open kaart spelen over het totaalplaatje én we zijn ambitieuzer. Andere partijen hebben een budgettaire oefening gemaakt. Wij hebben een maatschappelijke oefening gemaakt, die budgettair klopt.

De foorkramers van de Sinksenfoor hielden vandaag actie in Antwerpen. De foorkramers blokkeerden met hun kermiswagens een deel van de Singel en andere delen van de stad, uit protest tegen de beslissing van het Stadsbestuur om de Sinksenfoor voor 3 jaar op de site Spoor Oost te laten doorgaan. Later ontaarde de actie in ernstige schermutselingen met de politie.

De regering Di Rupo I maakt een soep van het verloningsbeleid bij overheidsinstellingen. De norm van 290.000 euro wordt in de praktijk bijna elke keer omzeild.